MIESZKANIE DLA MŁODYCH

Program "Mieszkanie dla młodych" - najważniejsze informacje:

                1.      Do kogo skierowany jest program Mieszkanie dla Młodych?

Beneficjentami mogą być: osoba samotne, małżeństwo, osoby niepozostające w związku małżeńskim, które nie ukończyły 35 roku życia, w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

Należy przy tym zaznaczyć, że uczestnik programu nie może posiadać lokalu mieszkalnego - w chwili składani wniosku ani w przeszłości.

2.      Na czym polega wsparcie w „MdM”?

Jest to jednorazowe dofinansowanie do wkładu własnego wypłacane w momencie uruchomienia kredytu. Po spełnieniu warunków wymaganych przez bank komercyjny udzielający kredytów w ramach MdM (posiadający umowę z BGK) i podpisaniu umowy, bank pomniejsza kwotę kapitału o sumą dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie kredytobiorca, który nie korzystał ze wsparcie BGK w przeszłości.

3.      Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy tylko i wyłącznie rynku pierwotnego tzn. nowo wybudowanych mieszkań i domów budowanych w ramach działalności deweloperskiej.

4.      Jaki jest limit ceny oraz metrażu dla nabywanej nieruchomości?

Limit ceny 1 m² dla miasta Łodzi wynosi 4717 zł. Zaznaczyć należy, że obowiązuje on w danym kwartale, tj ulegnie zmianie z dniem 01.01.2015.

Z kolei powierzchnia mieszkania nie może przekroczyć 75 m² powierzchni użytkowej lub 85 m² w przypadku, gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci.

5.      Jakie wsparcie otrzymam?

Wysokość wsparcia odnosi się do tzw. „wartości odtworzeniowej” danego mieszkania i jest uzależnione od szeregu czynników:

- osoby samotne oraz małżeństwa posiadające dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  rzędu 15% wartości nabywanego mieszkania, a limit metrażu wynosi 50 m² (od takiego maksymalnie metrażu zostanie naliczona wartość dopłaty)

- „single”, osoby pozostające w tzw. „związku partnerskim” oraz małżeństwa, którzy nie posiadają dzieci w momencie składania wniosku o wsparcie w kwocie 10% wartości mieszkania także przy limicie metrażu 50 m².

- warto dodać, że jeśli w okresie 5 lat od zakupu mieszkania beneficjentowi programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, będzie on miał możliwość o ubieganie się o kolejne 5% dopłaty.

6.      Co jeszcze powinienem wiedzieć?

- minimalny okres finansowania to 15 lat (maksymalny 35lat)

- dotyczy kredytów zaciąganych tylko i wyłącznie w walucie polskiej

- maksymalny wkład własny nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości

- maksymalna kwota kredytu to 95% wartości nieruchomościwe

- możliwe raty stałe lub malejące

- dla zwiększenia zdolności kredytowej beneficjenta wraz z nim do programu mogą przystąpić m.in.: rodzice (także macocha/ojczym), rodzeństwo, małżonek rodzeństwa, teściowie.

Po szczegółowe informacje zaprasamy na http://www.rodzina.gov.pl/

Źródło: http://www.rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych

budomal
609 608 252
design by VENTI | Mapa strony